<

Advies        Ontwerp & Ontwikkeling        Training


Advies


Wilt u graag sparren met iemand die met u meedenkt over onderstaande thema’s en tegelijkertijd kritische vragen stelt?


Thema's:

Leren & ontwikkelen / verbeteren van performance

Wilt u een impuls geven aan de performance van medewerkers? Of wilt u een slag maken met het opleidingsbeleid of de leercultuur in de organisatie? Leren is veel meer dan het volgen van trainingen. We leren ons leven lang en door alle veranderingen die elkaar opvolgen is het noodzakelijk om onszelf te blijven aanpassen en vernieuwen. Bent u op zoek hoe u medewerkers meer kunt verleiden tot leren, waardoor zij effectiever kunnen inspelen op de snel veranderende omgeving? Hilgers Consultancy denkt mee over passende leeroplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan gedragsverandering en betere resultaten.


Leiderschapsontwikkeling & Management Development

Wanneer het gaat om impact: leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het faciliteren en uitdagen van medewerkers om hun optimale denkkracht in te zetten. Wat helpt leidinggevenden om de potentie in hun team maximaal aan te boren? Lukt het om medewerkers te motiveren en stimuleren hun sterke punten optimaal in te zetten voor het teamresultaat? En om mensen uit te dagen zelf de verantwoordelijkheid te pakken en nét even dat stapje extra te gaan? Hilgers Consultancy denkt met u mee wat helpt om het handelen van de leidinggevenden te versterken, zodat zij effectief bijdragen aan de doelen van de organisatie en een volgende stap kunnen zetten op hun weg naar excellent leiderschap.

www.dewegnaarexcellentleiderschap.nl 


Talentontwikkeling

Wilt u méér gebruik maken van uw eigen talenten of die van uw medewerkers? Wilt u de potentie in uw organisatie meer benutten? Hilgers Consultancy heeft een brede ervaring op het vlak van talentontwikkeling, talentassessments en jobcrafting. Hilgers Consultancy adviseert en coacht individuen, teams en MT leden bij het ontdekken, dóórontwikkelen en effectiever inzetten van talent.


Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit

Ongetwijfeld hebben medewerkers in uw organisatie al heel wat veranderingen meegemaakt of heeft langdurig hoge werkdruk zijn tol geëist. Hoe zit het met de motivatie, het werkplezier en de energiebalans? Lukt het medewerkers om zichzelf staande te houden? En lukt het de organisatie om mensen blijvend te motiveren het beste uit zichzelf te halen? Hilgers Consultancy denkt met u mee over thema’s zoals werkstress, energiebalans & werkplezier, engagement, agiliy en brede inzetbaarheidHeeft u andere vragen die raken aan leren en ontwikkelen of het benutten van kracht van medewerkers?


Hilgers Consultancy helpt u graag uw vraag te verhelderen en mee te denken over zowel strategische als praktische oplossingsrichtingen.