<

Advies        Ontwerp & Ontwikkeling        Training


Ontwerp & Ontwikkeling


High impact learning

Tijd en geld zijn kostbaar. Daarom wilt u dat de investering in een training of leertraject zo effectief mogelijk besteed wordt. Met een zo groot mogelijk rendement. Hilgers Consultancy helpt u een aansprekend en prikkelend programma te ontwikkelen dat passend is bij de doelen die u voor ogen heeft. Hierbij maakt zij gebruik van gevariëerde (blended) vormen van leren die op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Motiverende workshops kunnen als motor dienen, maar denk ook aan dialoogsessies op de werkvloer, webinars, hulpmiddelen die in het werk ondersteunen en online coaching. Voor een zo groot mogelijk impact is het wenselijk tevens leidinggevenden, MT-leden en eventueel samenwerkingspartners actief bij het leertraject te betrekken.


Talentprogramma’s

Vindt u het tijd om meer te investeren in het potentieel van uw medewerkers en hen uit te dagen hun sterke punten meer in te zetten? Dit kan zowel nuttig als noodzakelijk zijn. Naast dat het een boost kan geven aan de motivatie van medewerkers, verhoogt u de kans op excellente prestaties. Waardoor uw organisaties zich beter kan onderscheiden en profileren. Hilgers Consultancy helpt u om een gevarieerd en uitdagend talentprogramma samen te stellen voor diverse, medewerkers, teams of leidinggevenden.


Corporate Academy

Wilt u een opleidingshuis of Academy initiëren binnen de eigen organisatie? Als motor voor verandering, of om een stevig opleidingshuis neer te zetten om de kwaliteit het vakmanschap te borgen en te versterken?


Interne opleidingen ‘op maat’

Bent u op zoek naar opleidingskundige expertise om een interne training, opleiding of andere leeractiviteit te ontwikkelen voor medewerkers? Wilt u loopbaanpaden creëren of een aparte leerroute voor de high-potentials in uw organisatie?


Hilgers Consultancy is steeds op zoek naar manieren om mensen te ‘verleiden tot leren’. Belangrijk is dat mensen er in de praktijk daadwerkelijk wat mee gaan doen. Zij zorgt graag sámen met inhoudelijke experts uit uw organisatie dat u tot een doeltreffend en inspirerend eindresultaat komt. Op die manier worden zowel de opleidingskundige als de specifieke inhoudelijke expertise geborgd.